top of page
  • Zane Bondare

Dominiks Kalvelis un līdzgaitnieki Latvijas zobārstniecībāSIA “Medicīnas apgāds” sērijā “Ievērojamu ārstu dzīve” iznākusi grāmata, kura veltīta profesoram Dominikam Kalvelim (1900–1988) – nozīmīgai personībai Latvijas zobārstniecības vēsturē. Profesors Kalvelis bija Kārļa Barona – viena no pirmajiem latviešu zobārstiem un akadēmiskās zobārstniecības pamatlicējiem Latvijā – darba turpinātājs.


Lasītāji tiek iepazīstināti arī ar Kalveļa dzimtas saknēm, kas nāk no Lietuvas, studiju gaitām Latvijas Universitātē, ģimeni un vaļaspriekiem, ar kuriem atmiņās dalās profesora dēli Gedimins un Andrejs – ceļošanu, fotografēšanu, dārzkopību, biškopību, arī aizraušanos ar automašīnām un motocikliem.

Detalizēti tiek izklāstīta profesora profesionālā darbība – klīniskais, administratīvais, akadēmiskais un zinātniskais darbs, kas devuši neatsveramu ieguldījumu Latvijas zobārstniecības, arī akadēmiskās zobārstniecības, izglītības attīstībā.


Nodaļā, kura veltīta Kalveļa publikācijām, iekļauti fragmenti no viņa disertācijas medicīnas doktora grāda iegūšanai 1938. gadā, kā arī fragmenti no profesora rakstītām grāmatām, kas tulkotas no krievu valodas. Šajā nodaļā ir arī Kalveļa darbu bibliogrāfija un vadīto disertāciju saraksts.


Izdevumā lasāmi ģimenes locekļu, bijušo studentu un kolēģu atmiņu stāsti gan par profesoru Kalveli, gan viņa līdzgaitniekiem Herbertu Andersonu, Valentīnu Balodi, Kārli Baronu, Ņinu Beļavsku, Paulu Daugi, Ādamu Ērleinu, Ernu Grāvīti, Elzu Ķimeli, Antonu Laganovski, Jāni Lasovski, Īdu Leju, Astru Lināri, Gunāru Pakalnu, Valiju Pakalni, Irēnu Rēveli, Annu Slaidiņu, Skaidru Stapāni, Zentu Šīraku, Lūciju Treimani, Vilhelmu Zāgertu, Venioneru Ziemeli. Atmiņu stāsti mijas ar fragmentiem no Latvijas akadēmiskās zobārstniecības redzamāko personu zinātniskajiem darbiem.


Izcilā poligrāfiskā izpildījumā sagatavotā grāmata, kuru bagātīgi ilustrē fotogrāfijas un attēli, būs vērtīgs un izsmeļošs informācijas avots ikvienam, kurš interesējas par Latvijas zobārstniecības veidošanās vēsturi. Pievienots arī Kalveļu dzimtas koks.zobārstniecības izglītības simtgadei. Redakcijas kolēģija: Ilga Urtāne, Andrejs Skaģers, Maija Pozemkovska; RSU Stomatoloģijas institūts. Rīga: Medicīnas apgāds, 2021. 472 lpp. ISBN 9789984573255.


Zane Bondare 2022. gada maija/jūnija numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas galvenā bibliogrāfe.

コメント


bottom of page