top of page
  • Irēna Moreino

Foslīna, Liza, Dafija, Mollija Vesta. Vēsā mierāLizas Foslīnas un Mollijas Vestas Dafijas veidotais kopizdevums ir nozīmīgs pētījums, kurš kliedē vispārpieņemto stereotipu, ka emocijas darba vidē nav iederīgas, un liek paraudzīties uz tām no cita skatu leņķa: vieglāk, pozitīvāk, tajā pašā laikā lietderīgāk un radošāk.


Neatkarīgi no apstākļiem, cilvēki pēc savas būtības ir emocionālas būtnes. Vairums no mums nepietiekami novērtē emocionālo vajadzību apjomu un dažādību darba vidē, cenšoties ignorēt radušās emocijas, tāpēc jāmeklē vidusceļš starp jūtu apspiešanu vai ignorēšanu un pilnīgu ļaušanos emocijām. Svarīgi izpētīt savas emocijas, izprast to cēloņus un kopsakarības.


Pareizi transformējot emocijas, tās darbosies kā panākumu katalizators, sekmēs karjeras augšupeju un veicinās radošas tieksmes un pozitīvu noskaņojumu. Tā rezultāts būs laimīga personība darba vidē.

Emocijas var būt kā ceļazīmes, no kurām mācīties un paust tās efektīvā veidā. Katra grāmatas nodaļa ļauj apjaust, kā emocijas ietekmē vienu no septiņiem darba centrālajiem aspektiem: veselību, motivāciju, lēmumu pieņemšanu, komandas darbu, komunikāciju, emocionālo kultūru un līderību.


Grāmatas autores neizvirza mērķi sniegt gatavu risinājumu visām situācijām, taču piedāvātie padomi palīdzēs labāk atpazīt, izprast savas emocijas un ievirzīt tās labvēlīgā gultnē, izmantojot emociju pozitīvo spēku. Nenoliedzami šo procesu sekmēs tādi kritēriji kā dzīvesprieks, emocionālā kultūra, jaunu prasmju apgūšana, pašiedvesma un pašmotivācija, kā arī spēja nebaidīties reizēm būt ievainojamam.


Sniegti noderīgi padomi un emociju pārvaldības tehnikas: kā novērst stresu un izdegšanu darbā; kā koncentrēties uz “šeit un tagad”, izmantojot savus iekšējos resursus, neieslīgstot pārmērībās; kā negatīvās emocijas (trauksmi, skumjas, dusmas, skaudību) pārveidot pozitīvās emocijās; kā emocijas neuztvert sakāpināti u. c.

Grāmatas noslēgumā gluži kā likumu kodeksā sniegts visu iepriekšminēto darbā izdzīvojamo emociju likumu apkopojums, kā arī izsmeļošas piezīmes un atsauces par katru grāmatas nodaļu. Izdevumu caurvij bagātīgi un atjautīgi veidots ilustratīvais materiāls ar attēliem, testiem un tabulām, kā arī reāliem piemēriem par konkrētām situācijām.


Šo latviski tulkoto izdevumu var novērtēt kā nozīmīgu grāmatu darba un organizāciju psiholoģijā, emociju psiholoģijā, stresa un motivācijas psiholoģijā, kura būs noderīga attiecīgās nozares pētniekiem, praktiķiem un ikvienam interesantam un, iespējams, mainīs domas par emociju lomu darba vidē.Noderīgi: www.janisroze.lvIrēna Moreino 2022. gada maija/jūnija numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru galvenā bibliogrāfe.

Comments


bottom of page