top of page
  • Līga Goldberga

Teivāne, Katrīna. Laikmets un fotogrāfija. Roberts JohansonsFotogrāfijas pētniece un mākslas vēsturniece Katrīna Teivāne sarakstījusi grāmatu par latviešu fotogrāfu Robertu Johansonu (1877–1959). Autore lasītājiem jau pazīstama gan

kā Viļa Rīdzenieka (1884–1962) monogrāfijas sastādītāja (2018), gan vairāku citu fotogrāfijai veltītu zinātnisku publikāciju un lekciju autore.


Grāmatas piecās nodaļās ir rasts līdzsvars starp Johansona dzīves gājumu, fotogrāfa rokrakstu un vispārinājumu Latvijas un plašākā fotomākslas laukā.

Pirmā grāmatas daļa pievēršas fotogrāfa biogrāfijai un konkrēta vēsturiskā perioda kontekstā balstītam jautājumam par fotogrāfijas un mākslas attiecībām – vai fotogrāfija ir māksla un kādos estētiskajos nosacījumos tā būtu vērtējama? Līdzās apkopotas ziņas par medijam veltītajiem izdevumiem un 20. gadsimta pirmās puses fotomākslas stiliem, kas būs lietderīgs informācijas avots fotogrāfijas pētniekiem. Grāmatas otrā daļa pievēršas fotogrāfiju analīzei mākslas, dokumentālajā un salona stilistikā – saturam, formālajiem aspektiem un kultūras kontekstam –, izvēršot no viena fotogrāfa mantojuma panorāmisku ainu par Latvijas fotogrāfijas vēstures notikumiem.


Grāmatā iekļautas pārdomātas nianses, piemēram, “Ievadošais pēcvārds” tās sākumā norāda uz kādu noslēgušos pētniecības posmu un autores klātbūtni, ko zinātniskos izdevumos nereti cenšas paslēpt. Katrīnas Teivānes un priekšvārda autora filozofa Aināra Kamoliņa ceļazīme grāmatas lasītājam un skatītājam apstiprina – izdevums piedāvā vienu no iespējamajām versijām par komplicētā medija apriti Latvijas fotogrāfijas vēsturē.


Iepriecinoša grāmatas nianse ir arī mākslinieces Antas Pences dizains – ieloces starp nodaļām pārskatāmi sadala grāmatas telpu, reprodukcijās ir skaidri nojaušama faktūra un augsta kvalitāte, kas izlasi un tās salikumu padara par “grāmatas kā izstādes” pieredzi. Fotogrāfijas ir ievelkošas, un tas nolasāms arī Katrīnas Teivānes stāstījumā, ierakstot Johansonu Latvijas fotogrāfijas vēstures kanonā.


Tekstu papildina kopsavilkums angļu valodā.
Teivāne, Katrīna. Laikmets un fotogrāfija. Roberts Johansons. Rīga: Neputns, 2022. 366 lpp. ISBN 9789934601422.


Līga Goldberga 2022. gada maija/jūnija numura iznākšanas brīdī ir LNB Speciālo krājumu departamenta Mākslas un mūzikas centra Mākslas lasītavas galvenā bibliogrāfe.


コメント


bottom of page