top of page
  • Gints Šīmanis

Valdemārs, Krišjānis. Krišjāņa Valdemāra 300 stāstiAR KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA PIRMO GRĀMATU ROKĀS


Sagaidot ievērojamā jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra (1825–1891) divsimtgadi, biedrība “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” (sadarbībā ar finansētāju “EUCOW fonds”) 2022. gada Jūras svētkos lasītājiem nodeva atkārtotu Valdemāra pirmās grāmatas “300 stāsti” izdevumu, kurš šoreiz sagatavots jaunajā ortogrāfijā. Krājumu no gotiskā šrifta mūsdienu rakstībā vēl 2021. gada rudenī paguva sagatavot filoloģijas profesore Dace Lūse (1949–2021), kurai sekmīga sadarbība ar Bibliokuģi izvērtās vairāku gadu garumā.


1853. gadā, kad pirmoreiz iznāca “300 stāsti”, Valdemāram bija tikai 28 gadi, viņš mācījās Liepājas augstākajā apriņķa skolā (ģimnāzijā), un domas par studijām Tērbatas universitātē vēl bija viņa nākotnes sapnis.


Bagātais piejūras pilsētas tirgotājs Hagedorns ir Valdemāra labvēlis, viņš ziedo naudu “300 stāstu” izdošanai; grāmatiņā ir 236 lappuses un tā maksā 42 kapeikas. Cits labvēlis, ģenerālgubernators kņazs Suvorovs, palīdz grāmatu izplatīt, teikdams, ka iekasētā nauda būšot labs pamats Valdemāra studiju maksai Tērbatas universitātē.


Kā grāmatas lielākā vērtība minams Valdemāra raksts “Vārdi par grāmatām”, kurā tiek popularizēta laicīgā literatūra, aicināts pirkt grāmatas un veidot bibliotēkas, kā pamatlicējus grāmatu krātuvju izveidei saskatot vietējos skolmeistarus.

“300 stāsti” vēl arvien aizrauj arī ar anekdotēm un mīklām, dzejoļu latviskojumiem un dziesmiņām, kuras 19. gadsimta vidū pazina cariskās Krievijas Baltijas guberņu iedzīvotāji. Šķiet, ka pēc “jancīgās” “Baltijas jūras izsmelšanas biedrības” dibināšanas Ēdolē, šis nu ir pasākums, kurā Valdemārs rāda sevi kā nopietnu vīru pirms kamerālijzinātņu studijām un lielajiem darbiem jūrniecības laukā.


Ap 1850 sacerējis rakstu “Vārdi par grāmatām” (publicēts 1853 krājumā “300 stāsti”), kur iestājies par laicīgas literatūras lasīšanu, uzskatīdams izglītību par sociālās emancipācijas

līdzekli. Šai nolūkā iezīmējis bibliotēku tīkla izveides programmu – pilsētās maksas lasāmbibliotēkas, laukos – lasīšanas biedrības ar finansējumu labdarības kārtā.


Krājumam “300 stāsti” pievienojis ieteicošo literatūras sarakstu; tas ir pirmais bibliogrāfiskais saraksts, ko veidojis latvietis. Sarakstā detalizēti izstrādāts laicīgās ziniskās un daiļliteratūras nodalījums, pietiekama uzmanība veltīta skolas grāmatām, labi pārstāvēti latviešu autori.


(LNB datubāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”)sagatavojusi Dr.philol. Dace Lūse. Mārupe: EUCOW fonds sadarbībā ar biedrību “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs”, 2022. viii, 234 lpp. ISBN 9789934868160.


Gints Šīmanis ir kultūras publicists un Bibliokuģa bocmanis.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page