top of page
  • Gints Šīmanis

ZUTIŅŠ. Salacgrīvas novada literārais almanahsSalacgrīvas literārā almanaha pamatmisija – vērst mūsdienu vidusskolēnu uzmanību uz to, cik pašpietiekams ir dzimtais krasts literatūras pasaulē.


Almanahs iezīmē Salacgrīvas puses literāro kanonu – no Ausekļa līdz Dainai Avotiņai, no Riharda Valdesa līdz Jānim Peteram.

Te, protams, dominē jūras tēma, bet sava vieta un loma ir arī dzejniekiem, kuri Salacas krastos patvērās dzīves vētrās – Jānim Sudrabkalnam un Harijam Heisleram. Salacgrīvu par savējo allaž dēvējis Alfrēds Krūklis, bet pēdējos gados kāpās pie jūras dzejo Andris Bulis. Vidzemes lībiešu daudzinājums izskan Anitas Emses dzejā, savukārt pa latviešu strēlnieku takām aicina Valda Rūjas vārsmas.


Almanahs apzināti ielūkojas vēstures lappusēs, kas skolēniem maz pieejamas un nav atrodamas tīmeklī, un to itin labi izsaka arī izdevuma vāka autora karikatūrista Kristapa Auzenberga skatījums – zutiņš ir puņģī (murdā), un nu mums jālūko, kā tam tikt klāt! Šoreiz talkā nāk drukātais vārds un atziņa: ļaudis Salacas krastos ir gana viedi un pašpietiekami.


Almanahs pieejams Salacgrīvas puses skolās un bibliotēkās.


ZUTIŅŠ. Salacgrīvas novada literārais almanahs. Nr. 1. (2020. gada rudens). Sastādītājs Gints Šīmanis. Salacgrīva: Biedrība “Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs””, 2020. 327 lpp.


Gints Šīmanis ir kultūras publicists un Bibliokuģa bocmanis.


Comments


bottom of page