top of page
  • Ilze Gensberga

Tiesiskās vienlīdzības princips: Latvijas Republikas Satversmes 91. pants2022. gadā publikāciju sērijā “Satversmes tiesas judikatūra”, kas veidota kā apkopojums par dažādiem Latvijas Republikas Satversmes pantiem, skaidrojot to saturu un piemērošanu, iznācis otrais izdevums.


Jaunajā grāmatžurnālā aplūkots Satversmes 91. pants, kas nosaka tiesiskās vienlīdzības principu.

LR Satversmes 91. pants skan šādi: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.” Tādējādi tiek uzsvērts arī diskriminācijas aizlieguma princips. Diskriminācijas aizlieguma mērķis ir izskaust nevienlīdzīgu attieksmi, kas balstīta uz kādu nepieļaujamu kritēriju.


Satversmes tiesas Juridiskā departamenta sagatavotajā izdevumā var atrast gan attiecīgā panta vispārīgu raksturojumu, gan skaidrojumu par tiesiskās vienlīdzības un diskriminācijas principu nozīmi demokrātiskā tiesiskā valstī, tajā detalizēti apskatīti Satversmes 91. pantā lietotie termini: “visi cilvēki”, “Latvijā”, “vienlīdzīgi”, “likuma un tiesas priekšā”, “cilvēka tiesības”, “diskriminācija”. Detalizēti skaidrota gan grupu salīdzināmība, gan attieksme pret personu grupām, attieksme, kas noteikta ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā pieņemtu tiesību normu, skaidroti arī diskriminācijas aizlieguma nepieļaujamie kritēriji, piemēram, valoda un tautība, dzimums u.c.


Ņemot vērā apstākli, ka, lai noskaidrotu, vai kāda tiesību norma nav pretrunā ar tiesiskās vienlīdzības principu, ļoti svarīga ir arī tiesību joma, kurā tā ietilpst, izdevumā iekļauta Satversmes 91. pantā ietverto principu konkretizācija dažādās tiesību jomās: sociālās aizsardzības jomā, nodarbinātības jomā, izglītības jomā, veselības aizsardzības jomā, vēlēšanu tiesību jomā u.c.


Ērtākai lietošanai izdevumu papildina izmantoto nolēmumu rādītājs.


Izdevums būs īpaši noderīgs tiesību zinātņu studentiem, kā arī ļaus labāk izprast konkrēto Satversmes pantu cilvēkiem bez juridiskām zināšanām.


Noderīgi: lvportals.lv


Tiesiskās vienlīdzības princips: Latvijas Republikas Satversmes 91. pants. Sagatavojuši: Kristaps Tamužs, Gatis Bārdiņš, Sandijs Statkus u.c. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2022. 125 lpp. (Satversmes tiesas judikatūra). ISBN 9789934508998.


Ilze Gensberga 2022. gada jūlija/augusta/septembra numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozares informācijas speciāliste.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page