top of page
  • Zane Bondare

Bokalders, Varis, Bloka, Marija. Ekoloģiskais dzīves veids un būvniecība


Grāmatā “Ekoloģiskais dzīves veids un būvniecība: kā projektēt veselīgas, efektīvas un ilgtspējīgas ēkas” aplūkotie jautājumi iztirzāti jau iepriekš, bet aizvien ir būtiski un aktuāli. Izdevums ir rokasgrāmatas “Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata: kā projektēt veselīgas, efektīvas un ilgtspējīgas ēkas” atkārtots, papildināts izdevums. Abu izdevumu autori ir kolēģi – Varis Bokalders un Marija Bloka (Maria Block). Bokalders ir latviešu izcelsmes Zviedrijā dzīvojošs ekoloģiskās būvniecības arhitekts, arī Bloka strādā dažādos, ar ekoloģisko būvniecību saistītos projektos.


Izdevumā uzsvērts: sabiedrībai jāapzinās, ka mūsu rīcība šodien ietekmēs nākamo paaudžu dzīves apstākļus.

Klimata izmaiņas, ķīmiskais piesārņojums, okeānu paskābināšanās ir tikai dažas no grāmatā aplūkotajām vides problēmām. Ir svarīgi domāt, rīkoties ilgtspējīgas attīstības virzienā, ierobežojot un apturot cilvēka radīto negatīvo ietekmi uz vidi. Kā norāda grāmatas autori, “nepietiek ar videi draudzīgu un energoefektīvu tehnoloģiju izmantošanu, ir jāmaina arī dzīvesveids”.


Nodaļā “Veselībai un videi labvēlīgas ēkas” minēts Skandināvijas piemērs, proti, tur cilvēki 90 procentus no sava laika pavada ēkās. Tādēļ svarīgi runāt par labvēlīgu ēku būvniecību, kur daudz tiek domāts, kā celt tādas ēkas, kurās cilvēki justos labi, kā arī kā pasargāt būvniekus un vidi no nelabvēlīgās ietekmes, kas rodas celtniecības procesā.


Grāmatā apskatīti visi ar veselībai un videi labvēlīgu ēku būvniecību saistītie jautājumi – materiāli un būvniecības metodes, inženiertehniskie tīkli, plānojums, īstenošana. Pirms ēkas celtniecības tiek piedāvāts izpētīt atrašanās vietas dabisko vidi, klimatiskos apstākļus, esošo apbūvi, sociālo struktūru un cilvēku vajadzības, bet pēc tam, ekoloģiskās būvniecības kontekstā, ēku pielāgot konkrētajai dabiskajai videi. Savukārt nodaļā “Resursu aizsardzība un taupīšana” iekļautie padomi un risinājumi jo īpaši aktuāli ir šobrīd, kad jādomā par enerģijas lietderīgu izmantošanu. Šajā nodaļā tiek runāts par apkuri un dzesēšanu, efektīvu elektrības izmantošanu, ūdens taupīšanas pasākumiem un atkritumu samazināšanu energoefektīvas ēkas celtniecības kontekstā, turklāt daudzus no autoru sniegtajiem risinājumiem iespējams ieviest jau tagad. Domājot par vides saudzēšanu un ilgtspējīgu attīstību, jādomā par uz atjaunojamo enerģiju balstītām sistēmām. Izdevumā stāstīts gan par atjaunojamo siltumenerģiju, atjaunojamo elektroenerģiju, notekūdeņu sistēmām, gan apzaļumošanu un kultivāciju.


Grāmatu bagātina ievērojams skaits attēlu ar piemēriem un paraugiem. Īpaša uzmanība pievērsta Zviedrijas pieredzei.

Izmantotie literatūras avoti to ērtākai pārlūkošanai kārtoti tematiski, piemēram, kanalizācija sistēma, biodegviela, ekobūvniecība u.c. Iekļauts arī alfabētiskais rādītājs.


Grāmata būs vērtīgs informācijas avots ne tikai būvniecības nozares speciālistiem, bet arī ikvienam, kurš vēlas dzīvot un strādāt veselīgās, ilgtspējīgās ēkās un ekoloģiski tīrākā vidē. Autoru sniegtie padomi tīrākas vides saglabāšanā un enerģijas un resursu taupīšanā ņemami vērā gan cilvēkiem, kuri dzīvo agrāk celtās ēkās, gan tiem, kuri šobrīd plāno ēku būvniecību.


Bokalders, Varis, Bloka, Marija. Ekoloģiskais dzīves veids un būvniecība: kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. No angļu valodas tulkojuši Santa Andersone, Jānis Kiršteins, Ronalds Krūmiņš. Atkārtots, papildināts izdevums. Rīga: Domas spēks, 2021. 726 lpp. ISBN 9789934870750.


Zane Bondare 2022. gada oktobra numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciāliste.Recent Posts

See All

留言


bottom of page