top of page
  • Zane Bondare

Lāriņš, Viesturs. Sporta medicīna


Klajā nākusi ilggadējā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesora, medicīnas zinātņu doktora Viestura Lāriņa akadēmiskā monogrāfija “Sporta medicīna: teorija un prakse”.


Monogrāfija paredzēta plašai auditorijai, kura saistīta ar sporta zinātni un veselības aprūpi – gan studējošajiem, gan minētajās nozarēs strādājošajiem.

Grāmatas saturs atspoguļots septiņās pamatnodaļās. Pirmajā no tām lasītājs iepazīsies ar sporta medicīnas definējumiem, tās galvenajiem uzdevumiem un zinātniski teorētiskajiem un metodiskajiem pamatiem. Nākamajā nodaļā sniegts vēsturisks ieskats sporta medicīnas attīstībā Latvijā un pasaulē. Sporta medicīnas saknes sniedzas senā pagatnē – grieķu ārsts Herodiks (5. gadsimts p. m. ē.) tiek uzskatīts par sporta medicīnas kā zinātnes pamatlicēju, kurš jau tolaik slimību ārstēšanā un profilaksē ārstniecību kombinēja ar fiziskām aktivitātēm un diētu. Minēti arī citi ārsti, filozofi un zinātnieki, kuri snieguši ieguldījumu sporta medicīnas attīstībā. Nodaļa par sportistu veselības aprūpi pievēršas sportistu medicīnisko pārbaužu organizēšanai un veikšanai un atspoguļo medicīnisko pārbaužu metodes. Atsevišķas nodaļas veltītas fiziskās attīstības noteikšanai un fiziskās, kā arī funkcionālās sagatavotības noteikšanai.


Monogrāfiju noslēdz dopinga tēma – laiku pa laikam dzirdam skaļus gadījumus par aizliegto vielu lietošanu sportā ar mērķi uzlabot sasniedzamo rezultātu.

Autors pievēršas dopinga kontrolei sportā, min aizliegtās vielas un metodes un izklāsta antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas. Katru nodaļu noslēdz literatūras saraksts. Tekstu tā dziļākai izpratnei papildina attēli.Lāriņš, Viesturs. Sporta medicīna: teorija un prakse. Zinātniskie recenzenti: PhD Oskars Kalējs, PhD Signe Tomsone. Rīga: Jumava, 2022. 311 lpp. ISBN 9789934205859.


Zane Bondare 2022. gada oktobra numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas informācijas speciāliste.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page