top of page
  • Ilze Gensberga

Saksonova, Svetlana. Uzņēmumu (biznesa) vērtības noteikšana


Svetlana Saksonova ir ekonomikas doktore, Latvijas Universitātes profesore, daudzu rakstu un grāmatu autore. Līdz šim tapušie autores sacerējumi bijuši veltīti banku darbībai, uzņēmumu darbības plānošanas paņēmieniem, finanšu informācijas un pārskatu izmantošanai uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā un citiem līdzīgiem jautājumiem.


Jaunākā grāmata veltīta uzņēmumu jeb biznesa vērtības noteikšanai.

Izdevums strukturēts septiņās nodaļās. Sākotnēji runāts par novērtēšanā izmantojamiem pamatprincipiem, kā arī ārējiem un iekšējiem uzņēmumu vērtību ietekmējošiem faktoriem. Grāmatas otrajā nodaļā parādītas uzņēmuma vērtēšanā izmantojamās pieejas un metodes, savukārt trešajā nodaļā skatīti riski, kuri var skart uzņēmumu darbību un līdz ar to ietekmēt biznesa vērtību. Izdevumā atrodama arī informācija par uzņēmumu iegādi un apvienošanu, apskatot šo procesu ar praktisku piemēru palīdzību. Grāmatas piektā nodaļa veltīta uzņēmuma vērtības noteikšanai, izmantojot diskontētās naudas plūsmas metodi, savukārt sestajā skatīti jautājumi par uzņēmumu iegādi un biznesa reputācijas noteikšanu. Pēdējā nodaļā raksturota kvalitatīvā analīze kā uzņēmumu vērtības noteikšanas instruments, aplūkojot potenciāla analīzi, portfeļa analīzi un bāzes stratēģiju, kā arī uzņēmumu konkurētspējas nozīmi un tās novēršanas metodes.


Būtisks atbalsts grāmatas lasītājiem ir pielikumu sadaļa, kurā atrodami aptaujas lapu paraugi, kuri skar, piemēram, uzņēmuma produktus un pakalpojumus, produktu un pakalpojumu realizāciju, personālu, telpas un organizāciju, uzskaiti, finanšu plānošanu un kontroli u.c. Būtisku atbalstu izdevuma lasītājiem sniegs arī pievienotā pašreizējās vērtības tabula.


Lai gan izdevuma mērķauditorija ir ekonomikas un vadības zinību studenti un uzņēmumu vadītāji, tā būs saistoša ikvienam, kura redzeslokā ir finanšu vadības jautājumi.

Saksonova, Svetlana. Uzņēmumu (biznesa) vērtības noteikšana: nepieciešamība un galvenās pieejas. Zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Gundars Bērziņš, Dr.oec. Andrejs Cekuls. Rīga: Tehnoinform Latvia, 2022. 197 lpp. ISBN 9789934897313.


Ilze Gensberga 2022. gada oktobra numura iznākšanas brīdī ir LNB Pakalpojumu departamenta Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte.


Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page