top of page
  • Anda Saldovere

Ievadraksts: marts/aprīlis 2024


Ilustrācija: Laura Lukeviča


Sakot lielu paldies visiem bibliotēku nozares speciālistiem – “Literatūras ceļveža” (LC) 2024. gada februārī mūsu kopīgiem spēkiem īstenotās “Literatūras ceļveža” novērtēšanas aptaujas dalībniekiem – pildām iepriekšējā numurā pausto apsolījumu – nākamā numura ievadā sniegt aptaujas galveno rezultātu īsu apkopojumu.


Pirmā LC novērtēšanas aptauja tika veikta 2020. gadā; daļa jautājumu abās aptaujās veidoti līdzīgi, tātad – atbildes ir salīdzināmas. Aptaujas anketas mērķauditorija šoreiz bija visu veidu Latvijas bibliotēku darbinieki. Lai gan sākotnēji anketas bija aplūkojuši par aptuveni vienu simtu vairāk respondentu, līdz galam tās aizpildīja un iesniedza 239 bibliotēku pārstāvji – mūsu izdevuma lasītāji un atbalstītāji. Reģionālajā aspektā līderi šoreiz ir vidzemnieki – aptuveni 36 % atbilžu saņemts no Vidzemes, vismazāk – no Sēlijas bibliotekāriem. 66 % respondentu ir publisko bibliotēku pārstāvji, kuriem ar 17 % seko izglītības iestāžu bibliotekāri – abas minētās bibliotēku kategorijas jau sākotnēji uzskatām par LC galveno mērķauditoriju. Savukārt, augstskolu, koledžu un speciālo bibliotēku darbiniekiem acīmredzot LC nav īpaši nozīmīgs izdevums. Iepriecina statistika, ka no satura veidošanas aspekta LC lietotāji visvairāk uzticas Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) nozaru ekspertu un citu speciālistu ieteikumiem (68 % atbilžu), tuvu tam – 60 % – augstu vērtē arī savu kolēģu – citu Latvijas bibliotēku darbinieku ieteikumus. Visai svarīgi (47 % atbildētāju) ir arī literatūras blogeru un citu neatkarīgo literatūras pārzinātāju viedokļi, diemžēl, ar viszemāko lietderīgumu LC satura kontekstā tiek minēti akadēmisko mācībspēku grāmatu ieteikumi. Jautāti par LC izmantošanas mērķi, vairums respondentu (78 %) min, ka izmanto LC zināšanu papildināšanai par Latvijā izdotajiem grāmatu jaunumiem. Tajā pašā laikā 50 % atbildētāju atzīst, ka nozaru ekspertu ieteikumi palīdz krājuma komplektēšanā. Krietni mazākam skaitam respondentu LC šķiet noderīgs bibliotēkas pasākumu organizēšanā (34 %) vai personīgās bibliotēkas bagātināšanā (18 %). No aptaujas rezultātiem uzzinājām, ka lielākā daļa (84 %) respondentu, diemžēl, neizmanto LNB skaņu mākonī pieejamos grāmatu audio ierakstus vai pat nav par tiem dzirdējuši, tātad – turpmāk jāvelta vairāk laika un uzmanības to popularizēšanai! Savukārt, ļoti iepriecinošas ir respondentu atbildes saistībā ar jaunās, vien gadu pastāvējušās tīmekļvietnes www.literaturascelvedis.lv izmantošanu – ar to iepazinušies vai lieto 77 % anketas aizpildītāju, turklāt vairums augstu vērtē šīs vietnes piedāvātās priekšrocības (jo īpaši, salīdzinājumā ar iepriekšējo pdf formātu) – iespēju pārskatīt numurus, izmantot dažādās meklēšanas iespējas pēc vairākiem kritērijiem (44 %), vizuālo noformējumu un aktuālās ilustrācijas (39 %), intervijas ar numuru autoriem u.c. grāmatu satura veidotājiem (33 %). Nelielu pārsteigumu sagādāja atklāsme, ka sociālajā vietnē Instagram izdevumam LC seko tikai 10 % aptaujas respondentu. Patīkami bija uzzināt, ka 75 % LC izmantotāju pārrunā LC saturu ar saviem darba kolēģiem, tātad, popularizē bibliotēkas vidē izdevumā ieteiktās grāmatas, tādējādi īstenojot vienu no LC pamatuzdevumiem – kalpot par bibliotēku krājuma papildināšanas palīginstrumentu. Jautāti par LC priekšrocībām, kas ir viens no brīvajiem anketas jautājumiem, aptaujas dalībnieki sniedz visdažādākās atbildes, piemēram:


  • saistība ar LNB, kas, visdrīzāk, garantē profesionalitāti;

  • personalizēts vēstījums, kas uzrunā lasītāju, ir lielākā vērtība;

  • moderns un laikmetam atbilstošs saturs un dizains;

  • sniedz informāciju par jaunāko grāmatniecībā;

  • profesionāls skatījums, objektīvs vērtējums;

  • kad es iepazīstos ar jaunāko LC numuru, tajā iekļautajiem jaunumiem, aprakstiem, spēju ātrāk saprast, kas vērtīgs, noderīgs būtu manai bibliotēkai;

  • vienuviet iespējams iepazīties ar dažādu izdevniecību izdotām jaunākajām grāmatām;

  • LC ir stilīga vietne grāmatu gurmāniem :)


Ne visi vērtējumi ir vienlīdz pozitīvi – daži lietotāji atklāj, ka nav pārliecināti par izdevuma konkurētspēju saistībā ar mūsdienās tik neierobežoto tīmeklī publicētās informācijas pieejamību, turklāt bibliotēkas ieteiktos izdevumus bieži vien jau paspējušas iegādāties pirms LC publicēšanas.


Šis bija vispārējs ieskats.


Pēc neilga laika bibliotekāri savās iestāžu vēstkopās saņems aptaujas anketas rezultātos balstītu prezentāciju – tur izlasīsiet vēl vairāk vērtējumu, ieteikumu, kā arī redkolēģijas apkopotos secinājumus izdevuma turpmākai pilnveidošanai.


***


Izdevuma jaunais numurs savus lasītājus šoreiz sveic aprīlī, kas atpazīstams ne tikai kā vienīgais mēnesis, kam, kā dziesmā apgalvots, ir pašam savi pilieni, bet plašākām aprindām zināms arī kā putnu mēnesis – bez šiem lidoņiem virs mums dzīve noteikti būtu garlaicīgāka… Un putni lidinās pāri arī šajā numurā pārstāvētajām grāmatām, vismaz to virsrakstiem. Turklāt, ne tikai mēs cerīgi vērojam putnu ligzdas, kā apgalvo dzejniece Inese Zandere, arī putni mūs vēro! Savukārt mēs, izdevuma veidotāji, vēlamies saviem lasītājiem un “Literatūras ceļveža” satura pētītājiem un vētītājiem, dāvāt mirkli pavasarīga viegluma un rotaļīguma – ja to neizdodas smelties sev apkārt virmojošā reālajā dzīvē, mums taču paliek grāmatas un tajās iekodētais aizmiršanās prieks! Un vēl – putnu pilnas pavasara debesis tur augšā…


Putniņš kam jaunas biksītes kājās

Cīrulis pārnācis tēvu tēvu mājās

Redzot kā mežmalā pumpuro zari

Vītero priecīgs par pavasari


Te viņam pieder lauki un pļavas

Vēl tik jāatgūst debesis savas:

Divi zili debesu gabaliņi!

Vai nav no manējiem paņemti viņi?


Cīrulis mērīdams mākoņos skraida

Meitene debesīs skatās un smaida


(Inese Zandere)


Anda Saldovere, izdevuma redaktore un LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra bibliotēku nozares speciāliste
Korektore un tīmekļvietnes www.literaturascelvedis.lv administratore ir LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra tīmekļa resursu redaktore Anna Iltnere


Grāmatu vērtējumos saglabāts vērtētāju individuālais stils
Numurā lasi:


164 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page